Seminar u Madridu „Angažovati ranjivost i isključivanje: ponovno promišljanje subjekta u XXI veku“

Predstavnici Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP) zajedno sa predstavnicima Instituta za filozofiju i društvenu teoriju

Ruralnost i rod: Dostupnost i prepoznavanje programa socijalne zaštite

Kako živeti bolje u Srbiji? U kojoj meri pojedinci, a onda i određene grupe stanovništva koje ne žive u urbanim sredinama, ekonomski zavisni ili finansijski deprivirani, slabijeg ili lošeg zdravlja, sa lakšim ili težim oblikom invaliditeta, pritom i neupućeni u dobar deo administrativnih i institucionalnih finesa socijalne zaštite, marginalizovane ili u sistemu potpuno nevidljive žene

POZIV ZA ZAPOSLENE U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD

Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP) poziva zaposlene u centrima za socijalni rad na teritoriji opštine

ROD U AKADEMSKOM I PORODIČNOM ŽIVOTU

Cilj projekta je rešiti glavne izazove započinjanja naučne karijere i njihovu kompatibilnost sa porodičnim životom i obavezama naučnica.

Francis Fukuyama

04 July 2017 Faculty of Political Sciences, University of Sarajevo 20-22h   PUBLIC DISCUSSION LIBERAL DEMOCRACY IN THE

RADIONICA „Kriza demokratije i društvenog angažmana u Jugoistočnoj Evropi“

RADIONICA „Kriza demokratije i društvenog angažmana u Jugoistočnoj Evropi“ 29. maj 2017. Grac, Austrija Radionicu organizuju: Centar za

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA „DALEKO OD OČIJU: SIROMAŠTVO, RURALNOST, ROD“ PRIKAZANA U BERLINU

Dvogodišnja saradnja sa International Centre for Policy Advocacy ICPA imala je konačan rezultat u zajedničkoj organizaciji izložbe fotografija

Siromaštvo, ruralnost, rod

Socijalni odnosi koje istražujemo dijalektički ulančavaju pružaoce/pružateljke i primaoce/primateljke usluga socijalne zaštite. Intersekcionalni pristup ove studije je fokusiran

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA „DALEKO OD OČIJU“ INSPIRACIJA MNOGIMA

Izložba fotografija „Daleko od očiju: Siromaštvo, ruralnost, rod“, prikazana u Podgorici tokom oktobra 2016. godine, inspirisala je Tamaru