Konferencija „Zajedničko nastojanje u krizi. Socijalna ontologija, angažovanost i politika“, 28-29. 09. 2018.

Grupa za praktičnu filozofiju i socijalnu ontologiju Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, u saradnji sa CAS (Univerzitet

Konferencija: Kritika nasilja sada, 16-19. jun 2018.

Veliko nam je zadovoljstvo da obavestimo da će se četvrta konferencija u ciklusu susreta Međunarodnog konzorcijuma programa kritičke

Godišnji seminar: Adriana Zaharijević „Zenica oka: nasilni kadrovi i kritička oduzetost“, 9. maj 2018.

U izlaganju će se postaviti niz pitanja o tome šta se događa s našim kritičkim sposobnostima kada smo

Godišnji seminar: Petar Bojanić: O urgentnoj akciji, 11. april 2018.

Namera mi je da opišem radnju koja je hitna, često veoma kratka i ponekad nužno agresivna, i radnju

Godišnji seminar: Predrag Krstić: O nasilju kritike, 14. mart 2018.

Predrag Krstić je naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Pored jedanaest teorijskih

Studija „Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica“

U kakvom su odnosu dva domena – porodica i rad, koji u najvećem delu čine svakodnevicu žena i

Prevencija porodičnog nasilja kroz osnaživanje profesionalaca

CELAP je tokom 2017. godine realizovao obuke sa zaposlenima u centrima za socijalni rad i školama na teritoriji

Međunarodni seminar povodom tridesetogodišnjice knjige RASA, NACIJA, KLASA: Nejasni identiteti

Sledeće godine se navršava tri decenije od objavljivanja dela Rasa, nacija, klasa: nejasni identiteti (Race, Nation, Class: Ambiguous Identities) Etjena

Seminar u Madridu „Angažovati ranjivost i isključivanje: ponovno promišljanje subjekta u XXI veku“

Predstavnici Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP) zajedno sa predstavnicima Instituta za filozofiju i društvenu teoriju