Zajedno protiv porodičnog nasilja

U Starom dvoru je 26. februara 2019. godine održan okrugli sto Zajedno protiv porodičnog nasilja, kao završni događaj

Demokratizacija odozdo – komparativna studija društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji

Kada govorimo o krizi demokratije i zarobljenoj državi u jugistočnoj Evropi, najčešće se pominju: endemska korupcija, partokratija, fenomen

Koraci do podrške ženama koje su preživele nasilje

Suština partnerskog nasilja je da umanjuje moć i kontrolu koju žena ima nad sopstvenim životom, kao i doživljaj

Karike podrške – protiv partnerskog nasilja kroz unapređivanje profesionalnih kapaciteta u socijalnoj zaštiti

Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP) sproveo je obuku na temu prevencije profesionalnog sagorevanja za zaposlene

Konferencija „Zajedničko nastojanje u krizi. Socijalna ontologija, angažovanost i politika“, 28-29. 09. 2018.

Grupa za praktičnu filozofiju i socijalnu ontologiju Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, u saradnji sa CAS (Univerzitet

Konferencija: Kritika nasilja sada, 16-19. jun 2018.

Veliko nam je zadovoljstvo da obavestimo da će se četvrta konferencija u ciklusu susreta Međunarodnog konzorcijuma programa kritičke

Godišnji seminar: Adriana Zaharijević „Zenica oka: nasilni kadrovi i kritička oduzetost“, 9. maj 2018.

U izlaganju će se postaviti niz pitanja o tome šta se događa s našim kritičkim sposobnostima kada smo

Godišnji seminar: Petar Bojanić: O urgentnoj akciji, 11. april 2018.

Namera mi je da opišem radnju koja je hitna, često veoma kratka i ponekad nužno agresivna, i radnju

Godišnji seminar: Predrag Krstić: O nasilju kritike, 14. mart 2018.

Predrag Krstić je naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Pored jedanaest teorijskih