Novosti

Zajedno protiv porodičnog nasilja

U Starom dvoru je 26. februara 2019. godine održan okrugli sto Zajedno protiv porodičnog nasilja, kao završni događaj

Demokratizacija odozdo – komparativna studija društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji

Kada govorimo o krizi demokratije i zarobljenoj državi u jugistočnoj Evropi, najčešće se pominju: endemska korupcija, partokratija, fenomen

Koraci do podrške ženama koje su preživele nasilje

Suština partnerskog nasilja je da umanjuje moć i kontrolu koju žena ima nad sopstvenim životom, kao i doživljaj

Karike podrške – protiv partnerskog nasilja kroz unapređivanje profesionalnih kapaciteta u socijalnoj zaštiti

Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP) sproveo je obuku na temu prevencije profesionalnog sagorevanja za zaposlene

Konferencija „Zajedničko nastojanje u krizi. Socijalna ontologija, angažovanost i politika“, 28-29. 09. 2018.

Grupa za praktičnu filozofiju i socijalnu ontologiju Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, u saradnji sa CAS (Univerzitet