Projekti

Zajedno protiv porodičnog nasilja

U Starom dvoru je 26. februara 2019. godine održan okrugli sto Zajedno protiv porodičnog nasilja, kao završni događaj

Koraci do podrške ženama koje su preživele nasilje

Suština partnerskog nasilja je da umanjuje moć i kontrolu koju žena ima nad sopstvenim životom, kao i doživljaj

Karike podrške – protiv partnerskog nasilja kroz unapređivanje profesionalnih kapaciteta u socijalnoj zaštiti

Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP) sproveo je obuku na temu prevencije profesionalnog sagorevanja za zaposlene

Prevencija porodičnog nasilja kroz osnaživanje profesionalaca

CELAP je tokom 2017. godine realizovao obuke sa zaposlenima u centrima za socijalni rad i školama na teritoriji

ROD U AKADEMSKOM I PORODIČNOM ŽIVOTU

Cilj projekta je rešiti glavne izazove započinjanja naučne karijere i njihovu kompatibilnost sa porodičnim životom i obavezama naučnica.