Publikacije

Demokratizacija odozdo – komparativna studija društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji

Kada govorimo o krizi demokratije i zarobljenoj državi u jugistočnoj Evropi, najčešće se pominju: endemska korupcija, partokratija, fenomen

Studija „Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica“

U kakvom su odnosu dva domena – porodica i rad, koji u najvećem delu čine svakodnevicu žena i

Ruralnost i rod: Dostupnost i prepoznavanje programa socijalne zaštite

Kako živeti bolje u Srbiji? U kojoj meri pojedinci, a onda i određene grupe stanovništva koje ne žive u urbanim sredinama, ekonomski zavisni ili finansijski deprivirani, slabijeg ili lošeg zdravlja, sa lakšim ili težim oblikom invaliditeta, pritom i neupućeni u dobar deo administrativnih i institucionalnih finesa socijalne zaštite, marginalizovane ili u sistemu potpuno nevidljive žene

Siromaštvo, ruralnost, rod

Socijalni odnosi koje istražujemo dijalektički ulančavaju pružaoce/pružateljke i primaoce/primateljke usluga socijalne zaštite. Intersekcionalni pristup ove studije je fokusiran

RODNO VASPITANJE I OBRAZOVANJE: (NE)MOGUĆ DIJALOG

Mogu li vaspitanje i obrazovanje uprkos uvreženom mišljenju o njihovom preplitanju, usklađivanju i dopunjavanju, na bilo koji način biti i suprotstavljeni? Zašto bismo se uopšte pitali tako nešto? Zašto i pored toliko napora da podižemo i vaspitavamo svoje potomstvo, pored toliko pažljivog promišljanja da ih kao profesionalci obrazujemo, i dalje treba da tragamo za boljim rešenjima i da težimo iskorenjivanju, zaceljivanju pojava koje naprosto ne uobličavaju ponašanje dece, ali i odraslih, u poželjnom smeru brige i razumevanja drugog, različitog, sličnog, ali nikad i istog?