Karike podrške – protiv partnerskog nasilja kroz unapređivanje profesionalnih kapaciteta u socijalnoj zaštiti

Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP) sproveo je obuku na temu prevencije profesionalnog sagorevanja za zaposlene u centrima za socijalni rad. Obuke su sprovedene tokom tri poslednja dana novembra 2018. godine u periodu posvećenom obeležavanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Cilj obuke „Podizanje kapaciteta za psihološku podršku ženama koje su doživele partnersko nasilje“ bilo je usavršavanje znanja i veština koje su ključne za adekvatnu procenu i intervenciju profesionalaca u situacijama nasilja u partnerskom odnosu. Obuka je pružila i priliku da se učesnici i učesnice upoznaju sa instrumentima za identifikovanje nasilja i procenu rizika, kao i da uvežbaju njihovu primenu kroz studiju slučaja i primere iz prakse. Ukupno 46 osoba zaposlenih u beogradskim centrima za socijalni rad završilo je obuku osećajući se, prema njihovim rečima, profesionalno uvaženo i obogaćeno teorijskim i praktičnim saznanjima.

Obuka je potvrdila da je, s obzirom na veliki društveni značaj ove profesije važno kontinuirano ulagati u profesionalni razvoj zaposlenih u oblasti socijalne zaštite. Svojim obukama CELAP nastavlja da dodaje nove karike tim nastojanjima, podržavajući profesionalce da na pravi način osnaže žene koje su doživele partnersko nasilje.