Konferencija „Zajedničko nastojanje u krizi. Socijalna ontologija, angažovanost i politika“, 28-29. 09. 2018.

Grupa za praktičnu filozofiju i socijalnu ontologiju Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, u saradnji sa CAS (Univerzitet u Rijeci) i CELAP (Beograd) organizuje drugu međunarodnu konferenciju iz socijalne ontologije

Shared Commitment in Crisis. Social Ontology, Engagement, and Politics
28–29. septembar 2018
konferencijska sala na IV spratu Instituta, Kraljice Natalije 45, Beograd

Konferencija će okupiti neke od vodećih autora analitičke filozofije koji istražuju aktuelne probleme socijalne ontologije i kolektivnog angažmana sa različitim teorijskim fokusom (filozofija duha, fenomenologija, game theory, equilibrium…).

Gosti konferencije su Hans Bernhard Schmid (Wien), Katja Crone (Dortmund), Sophie Loidolt (Darmstadt) i David Schweikard (Flensburg).

Konferenciju su podržali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Gete institut i Hajnrich Bel fondacija u Beogradu.

Više informacija o konferenciji i programu možete pronaći OVDE.