Koraci do podrške ženama koje su preživele nasilje

Suština partnerskog nasilja je da umanjuje moć i kontrolu koju žena ima nad sopstvenim životom, kao i doživljaj samopouzdanja i poverenja u sopstvene snage. To je samo jedan od razloga zašto prijava doživljenog nasilja i istrajavanje do konačnog razrešenja nisu jednostavni za mnoge žene.

Na putu ka izlasku iz nasilja žena se može susresti sa različitim institucijama: zdravstvom, školom u koju idu njena deca, centrom za socijalni rad, policijom, tužilaštvom, sudom… Koje su prepreke koje se najčešće pojavljuju na ovom putu? Kako da svaka od tih tačaka doda snagu koja je neophodna ženi za izlazak iz nasilja? Kako da reakcija institucija bude što efikasnija?

Upravo na ova pitanja pokušale su da odgovore učesnice sastanka koji je 31. januara 2019. godine održan u Beogradu u okviru projekta „Podizanje kapaciteta za psihološku podršku ženama koje su doživele partnersko nasilje“, a u organizaciji Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju. Na ovom sastanku, predstavnice škola, centara za socijalni rad, policije i tužilaštva razgovarale su o načinima unapređenja institucionalnog odgovora na partnersko nasilje, kao i o daljem razvoju mreže saradnje.

Iako je puno urađeno da se skrene pažnja javnosti na važnost prijavljivanja nasilja, učesnice sastanka su istakle da je moguće dodatno unaprediti svest građana o ovom pitanju. Predstavnice škola posebno su naglasile značaj prevencije i obrazovanja za nenasilje.

Identifikovanje i prevazilaženje prepreka za prijavljivanje nasilja u manjim zajednicama (zbog ličnih uticaja, moći, poznanstava) viđeni su kao prioritetni ciljevi za unapređenje ove oblasti u našem društvu. S druge strane, učesnice iz policije kao prednost manjih zajednica navele su mogućnosti za praćenje prijavljenih slučajeva nasilja kroz posete porodicama što je jedan od značajnih mehanizama za povećanje efikasnosti u borbi protiv porodičnog nasilja, a uz povećavanje uloženih materijalnih sredstava u relevantne sektore i povećanje broja zaposlenih u njima omogućilo bi se i kontinuirano sprovođenje navedenih mera zaštite i u većim gradovima.

Istraživanja funkcionisanja različitih sistema pokazala su da je najuticajniji činilac efikasnosti u borbi protiv porodičnog nasilja, snažniji čak i od zahteva za poštovanjem procedura ili od nagrađivanja, upravo internalizacija ciljeva i vrednosti kod individua koje čine sistem u kojem treba reagovati na slučajeve nasilja. To je i zapažanje većine učesnica sastanka, koje su najuspešnijim ocenile institucionalne prakse koje ukazuju na istinsko razumevanje pojave na kojoj se radi. Sastanak je potvrdio da je od izuzetne važnosti kontinuirano raditi na produbljivanju saradnje između svih institucija ključnih za prevenciju i intervenciju na partnersko nasilje.