Prevencija porodičnog nasilja kroz osnaživanje profesionalaca

CELAP je tokom 2017. godine realizovao obuke sa zaposlenima u centrima za socijalni rad i školama na teritoriji grada Beograda. Cilj obuka je razvijanje kompetencija nastavnog kadra i socijalnih radnika i radnica za preventivne, kao i za interventne aktivnosti u slučajevima porodičnog nasilja.

O efektima obuka sa nastavnim kadrom možete se detaljnije informisati ovde

O efektima obuka sa socijalnim radnicima i radnicama možete detaljnije pročitati ovde.