Seminar u Madridu „Angažovati ranjivost i isključivanje: ponovno promišljanje subjekta u XXI veku“

Predstavnici Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP) zajedno sa predstavnicima Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu učestvovaće 7. i 8. novembra  2017. u Madridu na prvom špansko-srpskom seminaru o filozofiji i društvenoj teoriji. Seminar naslovljen „Engaging Vulnerability and Exclusion: Rethinking the Subject in the XXI Century“ (Angažovati ranjivost i isključivanje: ponovno promišljanje subjekta u XXI veku) učinak je saradnje madridskog Univerziteta Complutense i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

Program seminara (pdf)