Zajedno protiv porodičnog nasilja

U Starom dvoru je 26. februara 2019. godine održan okrugli sto Zajedno protiv porodičnog nasilja, kao završni događaj na projektu Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), čiju realizaciju je omogućila Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za socijalnu zaštitu. Učešće u radu okruglog stola uzele su predstavnice škola, centara za socijalni rad, javnih tužilaštava i policijskih stanica na teritoriji Grada Beograda, kao i organizacije civilnog društva koje se bave temom porodičnog nasilja.

Na početku, saradnice CELAP-a Sadija Gicić, socijalna radnica, i Ksenija Perišić, psihoterapeutkinja, govorile su o specifičnostima održanih obuka sa socijalnim radnicama u okviru ovog projekta. Obuke su, prema njima, pokazale koliko je rad socijalnih radnica težak i koliko troši lične resurse, te je stoga metod rada na obukama pre svega bio posvećen prevenciji ličnog pregorevanja i radu na sopstvenim granicama. Obuke su, posebno iz ugla psihološke podrške, u središtu imale povezivanje socijalnih radnica s ličnim iskustvom, rad na traumi koju proizvodi izloženost nevoljama i teskobama sa kojima se součavaju korisnice i korisnici njihovih usluga. Prorađivanje onoga što same socijalne radnice unose u odnose ključna je da bi se ostvarilo povezivanje sa ženama koje su bile izložene nasilju u porodici. To pak podrazumeva i suočavanje sa vlastitim stavovima, a možda i predrasudama koje unosimo u rad. Takođe, saradnice CELAP-a su istakle svoju dilemu o tome kako za jedan dan preneti znanje profesionalcima i šta tačno ponuditi što bi moglo da zbilja koristi u daljem radu. Prisutne socijalne radnice su u diskusiji naglasile da im je veoma značilo što su tokom obuke osećale podršku, a neke su jasno istakle i da su im instrumenti veoma koristili i da su počele da ih redovno primenjuju u praksi. Rečeno je takođe da bi ovakvi programi obuke imali većeg domašaja ukoliko bi se sprovodili u kontinuitetu. Diskusija je pokazala da se pitanju ličnih trauma, osećaju nezaštićenosti, izloženosti, straha, do sada nije posvećivalo dovoljno pažnje u profesionalnim obukama zaposlenih u oblasti socijalne zaštite.

Drugi deo okruglog stola bio je posvećen predstavljanju učinaka realizacije obuke „Svi naši identiteti“, kojem su u toku novembra i decembra 2018. godine prisustvovali nastavnice i nastavnici nekoliko beogradskih osnovnih i srednjih škola, te stručni saradnici i saradnice angažovani u Domu učenika srednjih škola -Patrijarh Pavle-. O tome kako je obuka protekla i kakvi su njeni učinci govorila je Ljiljana Jović, psihološkinja i nastavnica građanskog vaspitanja u Osnovnoj školi -Nikola Tesla- u Vinči. Ona je posebno naglasila da je nastava građanskog vaspitanja prostor u kojem se na različite načine može razvijati nenasilna komunikacija, toliko važna za svakoga pošto od dece stvara ljude koji će imati nultu toleranciju na nasilje. Tokom diskusije u kojoj je učestvovala većina prisutnih, naglašeno je da ova obuka nikoga nije ostavila ravnodušnim i da su se posle nje u kolektivima vodili razgovori o tome kako reagovati na konkretne probleme i situacije kada je reč i o vršnjačkom nasilju, ali i kada se odvija na osi nastavnik-učenik. I ovde je primećeno da bi od ovakve vrste obuke svi, a ne samo pojedini zaposleni imali velike koristi, te da bi škole trebalo da imaju obavezu da uvedu njihovo pohađanje. U okviru ovog segmenta, prikazan je i kratak video-prilog nastao tokom obuka, u kojem su sami učesnici govorili o tome kako se zajedno možemo i moramo boriti protiv nasilja. Na kraju, diskusija je bila usmerena ka razvoju zajedničkih ideja za dalju međusobnu podršku i saradnju u radu na prevenciji porodičnog nasilja.

Film se može pogledati na našem you tube kanalu.